Dodatkowe produkty i usługi

W ramach usług dodatkowych oferujemy zarówno produkty ubezpieczeniowe jak i inne usługi związane z rynkiem ubezpieczeniowym oraz motoryzacyjnym. Służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie określenia Państwa potrzeb ubezpieczeniowych, jak również oferujemy audyt pozwalający ocenić czy Państwa dotychczasowe produkty ubezpieczeniowy zapewniają wystarczającą ochronę dla Państwa oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferujemy szeroką pomoc w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz majątkowych. Posiadamy własne Biuro Likwidacji Szkód oraz sieć wyselekcjonowanych, profesjonalnych serwisów blacharsko-lakierniczych.

Oferowane usługi dodatkowe

  • ubezpieczenia Assistance
  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia GAP
  • audyty
  • likwidacja szkód
  • oferta dla podmiotów zagranicznych
  • sieci warsztatów